Pomůžeme vám získat
127 500 Kč na nový kotel!

Neztrácejte čas na úřadech a vyplňováním formulářů.
Posaďte se na gauč, kotlíkovou dotaci vyřídíme kompletně za vás!

Kotlíkové dotace na rok 2019 jsou za dveřmi!

První i druhou vlnu dotací máme již za sebou, ale třetí už je tu. Nepropásněte jedinečnou příležitost získat dotaci až 127 500 Kč na nový a úspornější kotel či tepelné čerpadlo.

V dubnu roku 2019 se spouští třetí vlna dotací a vy můžete podávat své žádosti o vyřízení dotace. My s vámi bezodkladně začneme vyřizovat vše nutné pro úspěšné podání a získání dotace. Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného kotle nebo tepelného čerpadla a také se postaráme o vše spojené s dopravou a instalací.

Nenechte si dotaci utéct a vyplňte kontaktní formulář právě teď!

Získat dotaci

Kotlíková dotace 2019

Co je kotlíková dotace?

Ministerstvo životního prostředí bojuje za zlepšení kvality ovzduší v České republice a proto skrze dotace podporuje výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní topné kotle, které jsou šetrné k ovzduší. Z prostředků EU je připraveno 9 miliard Kč na výměnu zastaralých zdrojů vytápění.

Pomůžeme vám získat příspěvek od státu a to ve výši 75-80 % z uznatelných nákladů, což činí až 127 500 Kč. Pokud bydlíte v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, dotace může být navýšena o 7 500 Kč.

Již dlouhá léta máme praxi při pomáhání s přípravou žádosti pro získání dotace a také při samotné montáži.

Získat dotaci
Potřebujete další informace o kotlíkové dotaci?

Na co lze kotlíkovou dotaci získat?

Finanční podporu na výměnu zdroje tepla lze poskytnout pouze pokud je stávající rodinný dům vytápěn kotlem na pevná paliva nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. Dále na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za plynové kondenzační kotle, kotle na biomasu, kombinované automatické kotle na uhlí a biomasu, za tepelná čerpadla.

Dotaci může získat pouze fyzická osoba a rodinné domy zapsané v katastru jako objekty určené pro bydlení s maximálně 3 bytovými jednotkami.


Jakou výši dotace mohu získat?

 • V případě realizace plynového kondenzačního kotle získáte 75 % uznatelných nákladů, nejvýše však 95 000 Kč.
 • V případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním získáte 80 % uznatelných nákladů, nejvýše však 100 000 Kč.
 • V případě realizace tepelného čerpadla nebo aut. kotle pouze na biomasu získáte 80 % uznatelných nákladů, nejvýše však 120 000 Kč.
 • Finanční podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že bydlíte v lokalitě se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Co vše hradí kotlíková dotace?

Nová otopná soustava
Zdroj vytápění včetně instalace
Rekonstrukce otopné soustavy
Projektová dokumentace

Otázky a odpovědi

Odpovědi na nejčastější otázky ohledně kotlíkové dotace

Mohu žádat o dotaci na kotel?

Ano, pokud jste fyzická osoba a majitelem rodinného domu s kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3. třídy dle EN 303-5.

Mohou jako právnická osoba být žadatel o dotaci?

Bohužel nikoli, dotace jsou určeny pouze pro fyzické osoby.

Jakou výši dotace mohu získat?
 • V případě, že je realizován automatický kotel na uhlí a biomasu získáte 75 % uznatelných nákladů, nejvýše však 75 000 Kč.
 • V případě realizace plynového kondenzačního kotle získáte 75 % uznatelných nákladů, nejvýše však 95 000 Kč
 • V případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním získáte 80 % uznatelných nákladů, nejvýše však 100 000 Kč.
 • V případě realizace tepelného čerpadla popřípadě automatického kotle pouze na biomasu získáte 80 % uznatelných nákladů, nejvýše však 120 000 Kč.
 • Podpora bude dále navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci.
 • Finanční podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že bydlíte v lokalitě se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Vyplnťe kontaktní formulář a rádi vám poradíme, kolik peněz můžete získat.

Na co vše dostanu dotaci?

Podporu dostanete na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, kombinovaný kotel na uhlí a biomasu, tepelné čerpadlo a solární systémy pouze v kombinaci s výměnou kotle v závislosti na podmínkách vypsané v konkrétní výzvě o kotlíkovou dotaci v jednotlivých krajích.

Vše následující spadá pod uznatelné náklady:

 • Nová otopná soustava
 • Zdroj vytápění včetně nákladů na jeho instalaci
 • Rekonstrukce otopné soustavy včetně měření, regulace a úprav spalinových cest
 • Projektová dokumentace
Mohu použít dotace na výměnu krbu?

Bohužel nikoli, dotace slouží pouze k výměně kotle na pevná paliva.

Co musím doložit, abych získal dotaci?

Potřebujete žádost o poskytnutí dotace, kterou Vám rádi zpracujeme. Dále potřebujete doložit:

 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle, či jakýkoliv jiný dokument sloužící k potvrzení emistní třídy kotle. V případě, pokud vy jako majitel domu tento dokument nemáte, tak u kotlů nahrazených před 31.12.2016 můžete prokázat třídu kotle fotografií štítku kotle, návodem k obsluze, či jiným pořizovacím dokumentem. U kotlů, kde nebyla třída stanovena postačí čestné prohlášení o tom, že je třída kotle neznámá.
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ ých palivu/ech.
 • Pokud existuje více spoluvlastníků domu, tak jejich písemný souhlas.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v němž se dům nachází, pokud je to jiná osoba, než je vlastník domu.
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb.
Kde mohu najít více informací o kotlíkové dotaci?

Rádi za vás ověříme jestli splňujete podmínky k získání dotace.
Vyplňte kontaktní formulář a naši technici se s vámi psojít a poskytnou vám potřebné informace.

Kde o kotlíkovou dotaci zažádat?

Žádosti o dotace a samotné dotace vydává příslušný krajský úřad, ale o to se starat nemusíte.
O vše se postaráme my.

Kdy o kotlíkovou dotaci zažádat?

Nenechávejte vše na posledníc chvíli. První i druhá vlna sice byla již ukončena, nicméně čeká nás další vlna a to od dubna roku 2019. O dotaci zažádáme společně s vámi ve chvíli, kdy jednotlivé kraje vyhlásí příslušnou výzvu.

Nutí mě legislativa, abych si vyměnil kotel?

Od roku 2022 nebudou moci být provozovány kotle 1. a 2. emisní třídy. tzn. bude možné provozovat pouze ekologické kotle dle zákona č.201/ 2012 Sb.

Kotle 1. a 2. emisní třídy nebudou moci být v provozu od roku 2022.
Bude možné provozovat pouze ekologické kotle dle zákona č.201/ 2012 Sb.

Kolik kotlů na pevná paliva se předpokládá vyměnit?

Ministerstvo Životního Prostředí odhaduje, že v České republice je 350 000 kotlů z nihž chce alespoň 80 000 kotlů na tuhá paliva vyměnit.

Jaká finanční částka je přidělena na výměnu kotlů?

V letech 2015 až 2020 je vyčleněno 9 miliard Kč na výměnu neekologických kotlů a to ve 3 vlnách.
První a druhá vlna již byla ukončena a třetí nás čeká od dubna roku 2019 na kterou je vyčleněno 3,125 miliard Kč.

Jak budeme postupovat?

Dáme si práci se zjištěním, zda máte nárok na dotaci.

Servisní technici poradí s výběrem vhodného kotle pro vaši domácnost.

Připravíme potřebné dokumenty pro vyřízení dotace.

Doručíme žádost na krajský úřad.

Postaráme se o demontáž stávajícího kotle a šetrnou likvidaci vůči životnímu prostředí.

A hlavně - zapojíme nový kotel!

Získat dotaci
Dotace na kotle

Obraťte se na odborníky

24

Let na trhu

1 900

Spokojených zákazníků

3 800

Realizovaných zakázek

24/7

Nonstop servis

Zavoláme vám

Nebo nás kontaktujte na +420 603 449 213
Nezávazná poptávka vyřízení kotlíkové dotace