Pomůžeme vám získat
127 500 Kč na nový kotel!

Neztrácejte čas na úřadech a vyplňováním formulářů.
Posaďte se na gauč, kotlíkovou dotaci vyřídíme kompletně za vás!

Kotlíkové dotace na rok 2017 jsou za dveřmi!

První vlnu dotací máme již za sebou, ale druhá se neúprosně blíží. Nepropásněte jedinečnou příležitost získat dotaci až 127 500 Kč na nový a úspornější kotel či tepelné čerpadlo.

V září roku 2017 se spouští druhá vlna dotací a vy můžete podávat své žádosti o vyřízení dotace. My s vámi bezodkladně začneme vyřizovat vše nutné pro úspěšné podání a získání dotace. Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného kotle nebo tepelného čerpadla a také se postaráme o vše spojené s dopravou a instalací.

Nenechte si dotaci utéct a vyplňte kontaktní formulář právě teď!

Získat dotaci

Kotlíková dotace 2017

Co je kotlíková dotace?

Ministerstvo životního prostředí bojuje za zlepšení kvality ovzduší v České republice a proto skrze dotace podporuje výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní topné kotle, které jsou šetrné k ovzduší. Z prostředků EU je připraveno 9 miliard Kč na výměnu zastaralých zdrojů vytápění.

Pomůžeme vám získat příspěvek od státu a to ve výši 75-80 % z uznatelných nákladů, což činí až 127 500 Kč. Pokud bydlíte v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, dotace může být navýšena o 7 500 Kč.

Již dlouhá léta máme praxi při pomáhání s přípravou žádosti pro získání dotace a také při samotné montáži.

Získat dotaci
Potřebujete další informace o kotlíkové dotaci?

Na co lze kotlíkovou dotaci získat?

Finanční podporu na výměnu zdroje tepla lze poskytnout pouze pokud je stávající rodinný dům vytápěn kotlem na pevná paliva nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. Dále na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za plynové kondenzační kotle, kotle na biomasu, kombinované automatické kotle na uhlí a biomasu, za tepelná čerpadla.

Dotaci může získat pouze fyzická osoba a rodinné domy zapsané v katastru jako objekty určené pro bydlení s maximálně 3 bytovými jednotkami.


Jakou výši dotace mohu získat?

 • V případě realizace aut. kotle na uhlí a biomasu získáte 75 % uznatelných nákladů, nejvýše však 75 000 Kč.
 • V případě realizace plynového kondenzačního kotle získáte 75 % uznatelných nákladů, nejvýše však 95 000 Kč.
 • V případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním získáte 80 % uznatelných nákladů, nejvýše však 100 000 Kč.
 • V případě realizace tepelného čerpadla nebo aut. kotle pouze na biomasu získáte 80 % uznatelných nákladů, nejvýše však 120 000 Kč.
 • Finanční podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že bydlíte v lokalitě se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Co vše hradí kotlíková dotace?

Nová otopná soustava
Zdroj vytápění včetně instalace
Rekonstrukce otopné soustavy
Projektová dokumentace

Otázky a odpovědi

Odpovědi na nejčastější otázky ohledně kotlíkové dotace

Mohu žádat o dotaci na kotel?

Ano, pokud jste fyzická osoba a majitelem rodinného domu s kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3. třídy dle EN 303-5.

Mohou jako právnická osoba být žadatel o dotaci?

Bohužel nikoli, dotace jsou určeny pouze pro fyzické osoby.

Jakou výši dotace mohu získat?
 • V případě, že je realizován automatický kotel na uhlí a biomasu získáte 75 % uznatelných nákladů, nejvýše však 75 000 Kč.
 • V případě realizace plynového kondenzačního kotle získáte 75 % uznatelných nákladů, nejvýše však 95 000 Kč
 • V případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním získáte 80 % uznatelných nákladů, nejvýše však 100 000 Kč.
 • V případě realizace tepelného čerpadla popřípadě automatického kotle pouze na biomasu získáte 80 % uznatelných nákladů, nejvýše však 120 000 Kč.
 • Podpora bude dále navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci.
 • Finanční podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že bydlíte v lokalitě se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Vyplnťe kontaktní formulář a rádi vám poradíme, kolik peněz můžete získat.

Na co vše dostanu dotaci?

Podporu dostanete na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, kombinovaný kotel na uhlí a biomasu, tepelné čerpadlo a solární systémy pouze v kombinaci s výměnou kotle v závislosti na podmínkách vypsané v konkrétní výzvě o kotlíkovou dotaci v jednotlivých krajích.

Vše následující spadá pod uznatelné náklady:

 • Nová otopná soustava
 • Zdroj vytápění včetně nákladů na jeho instalaci
 • Rekonstrukce otopné soustavy včetně měření, regulace a úprav spalinových cest
 • Projektová dokumentace
Mohu použít dotace na výměnu krbu?

Bohužel nikoli, dotace slouží pouze k výměně kotle na pevná paliva.

Co musím doložit, abych získal dotaci?

Potřebujete žádost o poskytnutí dotace, kterou Vám rádi zpracujeme. Dále potřebujete doložit:

 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle, či jakýkoliv jiný dokument sloužící k potvrzení emistní třídy kotle. V případě, pokud vy jako majitel domu tento dokument nemáte, tak u kotlů nahrazených před 31.12.2016 můžete prokázat třídu kotle fotografií štítku kotle, návodem k obsluze, či jiným pořizovacím dokumentem. U kotlů, kde nebyla třída stanovena postačí čestné prohlášení o tom, že je třída kotle neznámá.
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ ých palivu/ech.
 • Pokud existuje více spoluvlastníků domu, tak jejich písemný souhlas.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v němž se dům nachází, pokud je to jiná osoba, než je vlastník domu.
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb.
Kde mohu najít více informací o kotlíkové dotaci?

Rádi za vás ověříme jestli splňujete podmínky k získání dotace.
Vyplňte kontaktní formulář a naši technici se s vámi psojít a poskytnou vám potřebné informace.

Kde o kotlíkovou dotaci zažádat?

Žádosti o dotace a samotné dotace vydává příslušný krajský úřad, ale o to se starat nemusíte.
O vše se postaráme my.

Kdy o kotlíkovou dotaci zažádat?

Nenechávejte vše na posledníc chvíli. První vlna sice byla již ukončena, nicméně čeká nás další vlna a to od poloviny roku 2017. O dotaci zažádáme společně s vámi ve chvíli, kdy jednotlivé kraje vyhlásí příslušnou výzvu.

Nutí mě legislativa, abych si vyměnil kotel?

Od roku 2022 nebudou moci být provozovány kotle 1. a 2. emisní třídy. tzn. bude možné provozovat pouze ekologické kotle dle zákona č.201/ 2012 Sb.

Kotle 1. a 2. emisní třídy nebudou moci být v provozu od roku 2022.
Bude možné provozovat pouze ekologické kotle dle zákona č.201/ 2012 Sb.

Kolik kotlů na pevná paliva se předpokládá vyměnit?

Ministerstvo Životního Prostředí odhaduje, že v České republice je 350 000 kotlů z nihž chce alespoň 80 000 kotlů na tuhá paliva vyměnit.

Jaká finanční částka je přidělena na výměnu kotlů?

V letech 2015 až 2020 je vyčleněno 9 miliard Kč na výměnu neekologických kotlů a to ve 3 vlnách.
První vlna již byla ukončena a druhá ná čeká v polovině roku 2017 na kterou je vyčleněno 3,4 miliard Kč.

Jak budeme postupovat?

Dáme si práci se zjištěním, zda máte nárok na dotaci.

Servisní technici poradí s výběrem vhodného kotle pro vaši domácnost.

Připravíme potřebné dokumenty pro vyřízení dotace.

Doručíme žádost na krajský úřad.

Postaráme se o demontáž stávajícího kotle a šetrnou likvidaci vůči životnímu prostředí.

A hlavně - zapojíme nový kotel!

Získat dotaci
Dotace na kotle

Obraťte se na odborníky

23

Let na trhu

1 800

Spokojených zákazníků

3 600

Realizovaných zakázek

24/7

Nonstop servis

Zavoláme vám

Nebo nás kontaktujte na +420 603 449 213
Nezávazná poptávka vyřízení kotlíkové dotace